اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور در مخالفت با جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی سبب ذوق‌زدگی نخست‌وزیر این رژیم شد.

دسته : فایل

پاسخ