لحظاتی دردناک و غم انگیز درباره جدا شدن پدر یک خانواده از فرزندانش به خاطر قوانین مهاجرتی ترامپ را مشاهده می‌کنید.

دسته : فایل

پاسخ