مشهد مقدس با ظرفیت بالای مادی و معنوی می‌تواند به کلان شهر مذهبی جهان تبدیل شود.

دسته : فایل

پاسخ