رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : در برنامه توسعه بخش کشاورزی استان؛ نگاه ویژه‌ای به ایجاد اشتغال زنان در اعتبارات صندوق خرد زنان داریم.

دسته : فایل

پاسخ