رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک به خریداران و فروشندگان خودرو‌های پلاک گذر موقت هشدار داد.

دسته : فایل

پاسخ