رئیس شبکه هپاتیت کشور با اشاره به روش‌های ابتلا به هپاتیت «B» و «C»، گفت: ترشحات آلوده، انتقال از مادر به نوزاد و سوزن‌های آلوده از جمله عوامل انتقال هپاتیت «B» و «C» هستند.

دسته : فایل

پاسخ