مدیر جهاد کشاورزی مرکز لرستان می‌گوید: کشت سیب‌زمینی در این استان به‌صرفه است.

دسته : فایل

پاسخ