گل دوم سایپا به پرسپولیس رو‌ی گل به خودی احمد نورالهی در دقیقه ۶۶ به ثمر رسید.

دسته : فایل

پاسخ