سرپرست اورژانس شیراز گفت: تصادف ۳ دستگاه خودرو سواری در شیراز ۱۱ نفر را راهی بیمارستان کرد.

دسته : فایل

پاسخ