معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: سال گذشته بیش از ۱۵ هزار اختراع در کشور و بیش از ۲ و نیم میلیون اختراع در سطح جهان به ثبت رسیده است.

دسته : فایل

پاسخ