مردان مبتلا به افسردگی شاید نشانه‌های کلاسیک این بیماری را نشان ندهند. در همین رابطه فرد ممکن است به جای احساس غم و اندوه، رفتاری پرخاشگرانه داشته باشد.

دسته : فایل

پاسخ