رئیس ستاد انتخابات کشور گفت:مجریان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند.

دسته : فایل

پاسخ