قاضی فدرال ایالت کالیفرنیای آمریکا حکم جدید دولت دونالد ترامپ درباره پناهندگی را رد کرد.

دسته : فایل

پاسخ