غضنفری گفت: از ۱۲۸ میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در قم ۱۰۲ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

دسته : فایل

پاسخ