توافقنامه نهایی میان شورای نظامی انتقالی و ائتلاف آزادی و عدالت در این کشور برای امضای قانون اساسی موقت در روز یکشنبه امضا خواهد شد.

دسته : فایل

پاسخ