آلودگی نوری و ارسال امواج رادیویی به فضا سبب جلب توجه فرازمینی‌ها و افزایش خطر کشف کره زمین به وسیله آنها شده است.

دسته : فایل

پاسخ