مدیر اجرایی شرکت گهرزمین گفت: این شرکت به عنوان معین اقتصادی منوجان کرمان برای یکهزار و ۳۵۳ نفر از جوانان این شهرستان شغل ایجاد کرده است.

دسته : فایل

پاسخ