مربی پارس جنوبی بوشهر گفت: موقعیت‌های فراوان گلزنی را از دست دادیم و نتوانستیم پیروز میدان باشیم.

دسته : فایل

پاسخ