پروژه مسیر ارزش و ورزش و مجموعه تفریحی ورزشی بانوان بوستان بهار با حضور شهردار و اعشای شورای شهر مشهد به بهره برداری رسید.

دسته : فایل

پاسخ