تیم فوتبال پرسپولیس تمرین متنوع عصر امروز، یک شنبه خود را پس از جلسه توجیهی کالدرون انجام داد.

دسته : فایل

پاسخ