یک درخت پاکستانی که مهمان مزارع خوزستان شده است، به گفته برخی فعالان محیط زیستی، به مرور می‌تواند پوشش گیاهی را نابود کند.

دسته : فایل

پاسخ