وزیر امور خارجه کشورمان با رییس مجلس سنای افغانستان دیدار کرد.

دسته : فایل

پاسخ