مدیرعامل تعاونی لنج داران هندیجان از فعالیت ۱۱۰ لنج تجاری سالم در این شهرستان خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ