امیر خانزادی از تجهیز ناوشکن دماوند به موشک‌های عمود پرتاب خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ