وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: اکنون که آسیا در حال تبدیل شدن به مرکز اقتصادی جهان است، ما به دنبال گسترش روابط دیپلماتیک خود در آن هستیم.

دسته : فایل

پاسخ