همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، هیاتی عالیرتبه از آمریکایی قرار است به پاکستان سفر کند.

دسته : فایل

پاسخ