سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز از برگزاری کارگاه دانش افزایی درس ریاضی پایه دوم با شرکت بیش از ۳۰ آموزگار این پایه خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ