فرماندار شهرستان خاتم گفت: هفته دفاع مقدس نشان عزت و افتخار نظام اسلامی و یاد آور روحیه ایثار، آزادگی و شهادت است.

دسته : فایل

پاسخ