استاندار کرمانشاه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت .

دسته : فایل

پاسخ