رئیس‌جمهور آمریکا منتقدان خود را به داشتن اهداف و انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.

دسته : فایل

پاسخ