کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: عربستان تنها با پایان دادن به جنگ یمن می تواند ادعای داشتن حسن نیت خود را ثابت کند.

دسته : فایل

پاسخ