شب شعر طنز ترامپیت شامگاه سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ با حضور جمعی از طنزپردازان در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.

دسته : فایل

پاسخ