اعترافات معتادی که پدرش را با اره تکه تکه کرد/ برای پول مواد روی من شمشیر کشید/ می‌خواستم هر دفعه یک تکه‌اش را از خانه بیرون ببرم اما برادرم فهمید!

دسته : فایل

پاسخ