معاون اول رئیس جمهور گفت: از مدیران انتظار داریم در هزینه‌ها صرفه جویی کنند و منابع جدید کشف کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند.

دسته : فایل

پاسخ