سردار سپهر تاکید کرد: ما نیازمند هنرمندان انقلابی هستیم تا در مقابل هنرنما‌های سلبریتی بایستیم و اهداف شومشان را خنثی کنیم.

دسته : فایل

پاسخ