مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان به تشریح وضعیت بازسازی مدارس سیل زده و زلزله ده استان پرداخت.

دسته : فایل

پاسخ