شمار مهاجرانی که به مرز مکزیک و آمریکا رسیده‌اند و منتظرند درخواست پناهندگی آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد به ۴۰ هزار نفر رسیده است.

دسته : فایل

پاسخ