فیلمی از تقدیر و تشکر شهروندخبرنگار ما از سیستم روشنایی پارک جنگلی شهید دستغیب در شهرستان دهدشت را مشاهده می‌کنید.

دسته : فایل

پاسخ