امام جمعه جیرفت خواستار روشن سازی وضعیت انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود شد.

دسته : فایل

پاسخ