متخصصان سیستمی طراحی کرده اند که ماهی‌ها با استفاده از آن می‌توانند از مانعی چون سد عبور کنند.

دسته : فایل

پاسخ