شرکت انگلیسی کشتی رانی تفریحی پی اند او کروز از لغو ورود کشتی‌های کروز خود به خلیج فارس خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ