وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد لندن از بابت برگزیت سخت (خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق) هیچ نگرانی ندارد.

دسته : فایل

پاسخ