معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان، استان ایلام را پایتخت مناطق ورزشی در غرب کشور دانست.

دسته : فایل

پاسخ