غلامرضا طحان گفت: در چهارماهه نخست سال جاری ۶۴ هزار ‏دستگاه خودروی عمومی ۵۰۰هزار مسافر استان را جابجا کردند‎

دسته : فایل

پاسخ