معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد از کسب ۶۰ رتبه زیر هزار منطقه ۲ توسط دانش آموزان بجنوردی خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ