دبیرکل نهضت اسلامی نیجریه در بیمارستانی در هند بستری شده است.

دسته : فایل

پاسخ