دهقان محور عمده پروژه شرکت لوله سازی اهواز و فولاد اکسین خوزستان را خط لوله ۴۲ اینچ یکهزار کیلومتری عنوان و بیان کرد: تمام لوله موردنیاز در ایران به وسیله کارخانه لوله سازی اهواز و ۲ کارخانه دیگر تولید می‌شود.

دسته : فایل

پاسخ