مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: پنج دانش آموز آبادان برگزیده مسابقه عکاسی میکروسکپی استان خوزستان شدند و در مرحله کشوری حضور خواهند داشت.

دسته : فایل

پاسخ