برخی مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند دولت ترامپ در حال ارسال پیام‌های متناقض و ناسازگار درباره شرایطی است که تمایل آن را برای مذاکره با ایران نشان می‌دهد.

دسته : فایل

پاسخ