معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چهار میلیارد دلار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی کشور به کشورهای هدف صادر کردند.

دسته : فایل

پاسخ